Stichting Natuur Golfbaan Terschelling

 

De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) is opgericht om een duurzame natuur golfbaan te realiseren op Terschelling.

De stichting functioneert naast de vereniging Golf Club Terschelling (GCT). De SNGT heeft een eigen bestuur en wordt bijgestaan door een Raad van Advies.

De stichting onderhoud goede contacten met de gemeente Terschelling, de provincie Fryslân en Staatsbosbeheer. Dhr. Albert Timmerman  van Vos Ruinerwold vertegenwoordigt de vereniging en stichting en coördineert de gesprekken met de verschillende instanties.Het bestuur van de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) is verheugd u te kunnen meedelen, dat na een lange, intensieve periode van overleg met Staatsbosbeheer (SBB) overeenstemming is bereikt over de wijze waarop een natuurgolfbaan op Terschelling aangelegd moet worden. Het unieke karakter van de natuurgolfbaan is de enige in zijn soort en zal naar verwachting vele leden, eilanders en gasten verrijken met een schitterende golf ervaring.

De website van de stichting is online en hier kan ondermeer het Inrichtingsplan Natuur Golfbaan Terschelling bekeken worden, met allerlei informatie en plattegronden van de aan te leggen banen.


  • De nieuwe website natuurgolfbaanterschelling.nl is hier te vinden.
  • De website van “De Hoge Duinen” over de, gebiedsontwikkeling met een verbetering van ecologische,landschappelijke en recreatieve waarden, zoals o.a. een golfbaan, is hier te vinden
  • De website van Staatsbosbeheer over het inrichtingsplan voor Hoge Duinen op Terschelling, is hier te vinden.


Golfen zal net als wandelen, fietsen en paardrijden een categorie medegebruiker van het gebied worden. De totale oppervlakte van het gebied waar de golfbaan gepland is beslaat zo'n 45 ha en door zorgvuldig gekozen routing zullen alle medegebruikers van de omgeving kunnen genieten en/of hun sport kunnen beoefenen.

Omdat de golfbaan aangelegd wordt in een natuurgebied vallende onder Natura 2000 is het van belang dat voorlichting en communicatie omtrent dit onderwerp zorgvuldig plaats vindt.

De 9 holes natuurgolfbaan mag alleen in Natura 2000 gebied aangelegd worden als aan strikte voorwaarden voldaan wordt. Een van de voorwaarden is het gebruik van in de Terschellinger natuur voorkomende grassoorten. Deze grassoorten mogen niet worden ingezaaid maar zullen door natuurlijke omstandigheden tot groei moeten komen. Daarom zal de golfbaan na aanleg pas na zo'n 3 jaar bespeelbaar zijn. Om toch de leden van de golfclub, eilanders en gasten eerder te kunnen voorzien van een golffaciliteit is gekozen om buiten het Natura 2000 gebied een par 3 baan aan te leggen. Deze par 3 baan mag wel met gras worden ingezaaid en zal daarom ook eerder bespeelbaar zijn. Deze baan is bij uitstek geschikt voor beginnende - en jeugdige golfers, maar ook ouderen waarvoor de 9 holes baan te zwaar is geworden om te bespelen kunnen nog lang hier hun sport beoefenen. De par 3 baan kan versneld worden aangelegd en zou eind 2018 bespeelbaar kunnen zijn. Daarmee kan ook de exploitatie druk van de 9 holes baan worden verminderd.