Raad van Advies

 

De Raad van Advies (RvA) van de Stichting natuur Golfbaan Terschelling staat het bestuur bij in talloze zaken die met de aanleg van een baan te maken hebben.

In de raad hebben zitting:

Dhr. Thijs Beelen

Dhr. Peter Beijnes

Dhr. Ton de Roos

Dhr. Bert Schaap