Welkom op de website van Golf Club Terschelling .

GCT is een vereniging met de D-status van de Nederlandse Golf Federatie, beschikt over oefenfaciliteiten, een 9 holes strandgolfbaan en in de maanden oktober, november & december wijken we uit naar de 9 holes par 3 baan op Camping “De Kooi”

 


Golf Club Terschelling, Stichting Natuur Golfbaan Terschelling en vele andere partijen hebben de laatste tijd hard gewerkt om allerlei zaken voor te bereiden om bij de provincie en gemeente subsidies aan te vragen voor de eerste fase van de aanleg van een golfbaan op Terschelling. In deze voorbereidende fase zitten de voorbereidingskosten, opstellen van een bestemmingsplan, ecologische voortoets, Milieu Effect Rapportage(MER), golfbaanontwerp, landschapsoptimalisering en leges.

Een deel van deze voorbereidingen zijn inmiddels voltooid, zoals het maken van een businessplan (hier te downloaden), een ecologische voortoets en een gedeeltelijk ontwerp (hier te downloaden). Ook de toezegging op dinsdag 26 april van de gemeenteraad van Terschelling dat men unaniem heeft besloten om de Stichting een subsidie van € 50.000 toe te kennen voor de voorbereidingsfase van de aanleg van een golfbaan op Terschelling is een belangrijke stap tot de realisatie van de golfbaan, want hiermee maakt de gemeenteraad duidelijk dat ze onze plannen ondersteunt. De provincie Friesland zal een even hoog bedrag subsidiëren.

Op donderdag 30 juni organiseerde de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling in zaal ET-10 te Midsland-Noord een informatieavond over de aanleg van de Natuur Golfbaan Terschelling. De avond was bedoeld om de eilanderbevolking te informeren over de plannen en om vragen te beantwoorden. Door diverse sprekers over verschillende onderwerpen, is uitgebreid gesproken over de realisatie van de golfbaan op Terschelling. Na afloopt waren alle aanwezigen positief gestemd en kan De stichting NGT verder gaan met het pad dat men is ingeslagen en heeft zich het ambitieuze plan opgelegd om een bespeelbare golfbaan aangelegd te hebben in de zomer van 2018.


STICHTING NATUUR GOLFBAAN TERSCHELLING (SNGT)  

De vereniging is al sinds de oprichting aan het zoeken naar de mogelijkheden om een Golfbaan op Terschelling te realiseren. Om deze duurzame natuur golfbaan op Terschelling te kunnen realiseren,  is de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) opgericht.

De stichting functioneert naast de vereniging Golf Club Terschelling (GCT). De SNGT heeft een eigen bestuur en wordt bijgestaan door een Raad van Advies.

De stichting onderhoud goede contacten met de gemeente Terschelling, de provincie Fryslân en Staatsbosbeheer. Dhr. Albert Timmerman  van Vos Ruinerwold vertegenwoordigt de vereniging en stichting en coördineert de gesprekken met de verschillende instanties.

Verdere informatie over de Stichting en de voortgang van de nieuw aan te leggen Natuur Golfbaan, staan onder het kopje "Stichting" op deze website.


Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van Golf Club Terschelling nodigt je uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 6 maart 2017 om 20:00 uur in Hotel Bornholm op West Terschelling.

Agenda Ledenvergadering 2017.

Lammert Miedema heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten. Op voordracht van bestuur is Maurits Geerdink bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen. Tevens is Arne Vos aftredend en weer herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering op voordracht van ten minste 10 leden schriftelijk melden bij het secretariaat.

Tijdens de vergadering zal er nieuws te melden zijn omtrent de Natuur Golfbaan Terschelling.