Welkom op de website van Golf Club Terschelling .

GCT is een vereniging met de D-status van de Nederlandse Golf Federatie, beschikt over oefenfaciliteiten, een 9 holes strandgolfbaan en in de maanden oktober, november & december wijken we uit naar de 9 holes par 3 baan op Camping “De Kooi”

 


Golf Club Terschelling, Stichting Natuur Golfbaan Terschelling en vele andere partijen hebben de laatste tijd hard gewerkt om allerlei zaken voor te bereiden om bij de provincie en gemeente subsidies aan te vragen voor de eerste fase van de aanleg van een golfbaan op Terschelling. In deze voorbereidende fase zitten de voorbereidingskosten, opstellen van een bestemmingsplan, ecologische voortoets, Milieu Effect Rapportage(MER), golfbaanontwerp, landschapsoptimalisering en leges.

Een deel van deze voorbereidingen zijn inmiddels voltooid, zoals het maken van een businessplan (hier te downloaden), een ecologische voortoets en een gedeeltelijk ontwerp (hier te downloaden). Ook de toezegging op dinsdag 26 april van de gemeenteraad van Terschelling dat men unaniem heeft besloten om de Stichting een subsidie van € 50.000 toe te kennen voor de voorbereidingsfase van de aanleg van een golfbaan op Terschelling is een belangrijke stap tot de realisatie van de golfbaan, want hiermee maakt de gemeenteraad duidelijk dat ze onze plannen ondersteunt. De provincie Friesland zal een even hoog bedrag subsidiëren.

Op donderdag 30 juni organiseerde de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling in zaal ET-10 te Midsland-Noord een informatieavond over de aanleg van de Natuur Golfbaan Terschelling. De avond was bedoeld om de eilanderbevolking te informeren over de plannen en om vragen te beantwoorden. Door diverse sprekers over verschillende onderwerpen, is uitgebreid gesproken over de realisatie van de golfbaan op Terschelling. Na afloopt waren alle aanwezigen positief gestemd en kan De stichting NGT verder gaan met het pad dat men is ingeslagen en heeft zich het ambitieuze plan opgelegd om een bespeelbare golfbaan aangelegd te hebben in de zomer van 2018.


STICHTING NATUUR GOLFBAAN TERSCHELLING (SNGT)  

De vereniging is al sinds de oprichting aan het zoeken naar de mogelijkheden om een Golfbaan op Terschelling te realiseren. Om deze duurzame natuur golfbaan op Terschelling te kunnen realiseren,  is de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) opgericht.

De stichting functioneert naast de vereniging Golf Club Terschelling (GCT). De SNGT heeft een eigen bestuur en wordt bijgestaan door een Raad van Advies.

De stichting onderhoud goede contacten met de gemeente Terschelling, de provincie Fryslân en Staatsbosbeheer. Dhr. Albert Timmerman  van Vos Ruinerwold vertegenwoordigt de vereniging en stichting en coördineert de gesprekken met de verschillende instanties.

Verdere informatie over de Stichting en de voortgang van de nieuw aan te leggen Natuur Golfbaan, staan onder het kopje "Stichting" op deze website.


Wedstrijden in oktober, november en december

In de maanden oktober, november en december zal de tijdelijke par 3 baan op Camping De Kooi weer bespeelbaar zijn. Dan worden ook weer verschillende wedstrijden georganiseerd zoals De Eindejaarswedstrijd (30-12) met de prijsuitreiking van het Matchplaykampioenschap, The Ryder Cup (13-11), het Matchplaykampioenschap (12-10) en natuurlijk de geweldige nachtwedstrijd (29-10). Maar ook wedstrijden als stokkenroof, ijzer 7 wedstrijd etc. Leden zullen via mail op de hoogte worden gehouden, maar ook als niet lid is het mogelijk om eens met GCT een wedstrijd te spelen. Op de site volgt informatie.