Welkom op de website van Golf Club Terschelling .

GCT is een vereniging met de D-status van de Nederlandse Golf Federatie, beschikt over oefenfaciliteiten, een 9 holes strandgolfbaan en in de maanden oktober, november & december wijken we uit naar de 9 holes par 3 baan op Camping “De Kooi”

 

Het bestuur van vereniging Golf Club Terschelling nodigt je uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Maandag 26 maart 2018 om 20:00 uur in Hotel Bornholm te West-Terschelling.

Bijgaand de voorlopige agenda. Aanvullingen zijn nog mogelijk. Volgens het schema van aan- en aftreden zullen een drietal bestuursleden, Arne Vos, Jan Geerts en Willem Gerrits, aftreden. Op het ogenblik is nog niet bekend of ze herkiesbaar zijn. Zijn ze wel weer herkiesbaar dan zullen ze door het huidige bestuur ten minste drie dagen voor de vergadering worden voorgedragen. Als er overige leden zijn die een bestuursfunctie ambieren kunnen zij op voordracht van minimaal 10 leden tenminste 3 dagen voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur conform artikel 11 van de statuten.

In het voorjaar, waarschijnlijk vanaf april, zullen er ook weer theorie lessen worden georganiseerd voor leden. Het golfregelexamen is bedoeld om beginnende golfers de regels van het golfspel aan te leren. Niet alleen de regels van het spel worden getoetst, maar bijvoorbeeld ook de etiquette op de baan. De etiquette zorgen voor een betere doorstroming in de baan en dienen om sociaal met andere golfers om te gaan. Daarnaast worden ook de veiligheidsregels op een golfbaan getoetst: hoe om te gaan met de golfbaan en met de omliggende natuur? Dit is van groot belang als wij als golfers straks de vierde gebruiker van het gebied De Hoge Duinen zullen zijn. In het golfregelexamen zijn etiquettevragen een belangrijk onderdeel. Het golfregelexamen bestaat uit 30 vragen en hiervan moeten er minimaal 23 goed beantwoord worden. De vragen zijn onderverdeeld in 10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag. De tijdsduur is bij het golfregelexamen 60 minuten. Leden die geinteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via email. Tijdens de algemene ledenvergadering zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Wij hopen op een grote opkomst van leden gezien het belang van de vergadering.


Agenda ledenvergadering 2018.pdf


Help u ons mee de mooiste Natuurgolfbaan van Nederland mogelijk te maken?
Via een speciale website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een of meer obligaties voor de nieuw aan te leggen Natuurgolfbaan de Hoge duinen Terschelling, en hiermee de aanleg van deze geweldige samensmelting van natuur en recreatie op Terschelling mogelijk maken.
 
Klik hier voor het obligatieplan van Golfclub Terschelling


    Natuur golfbaan Terschelling


    Het bestuur van de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) is verheugd u te kunnen meedelen, dat na een lange, intensieve periode van overleg met Staatsbosbeheer (SBB) overeenstemming is bereikt over de wijze waarop een natuurgolfbaan op Terschelling aangelegd moet worden. Het unieke karakter van de natuurgolfbaan is de enige in zijn soort en zal naar verwachting vele leden, eilanders en gasten verrijken met een schitterende golf ervaring.

    De website van de stichting is online en hier kan ondermeer het Inrichtingsplan Natuur Golfbaan Terschelling bekeken worden, met allerlei informatie en plattegronden van de aan te leggen banen.Nachtgolf op Camping de Kooi
Op donderdagavond 28 december 2017, vond dan toch voor het vijfde achtereenvolgende jaar de nachtwedstrijd van de Golfclub Terschelling plaats, Daar eerder deze wedstrijd niet doorging vanwege het weer, werd dit tevens de eindejaarswedstrijd.
Gerrit Jan Moes was de dagen en nachten daarvoor bezig geweest om samen met een aantal vrijwilligers, de camping om te toveren tot een fantastische lichtshow. Door middel van vele gekleurde fluoriderende breekstaafjes werden de tee’s, holes en fairways aangeduid, gezamenlijk met de verlichte bomen en de lichtgevende ballen, gaf dat het geheel een feeërieke uitstraling.
Waar de voorbereiding gepaard ging met veel regen, werd onder toch nog redelijke weersomstandigheden om 20 uur van de 9 holes par 3 baan gestart. Door 32 golfers, in teams bestaande uit vier personen, werd een 18-holes Texas Scramble wedstrijd gespeeld, waarbij het team met het minst aantal slagen tot winnaar zou worden uitgeroepen.
Uiteindelijk waren er twee teams die 64 slagen, nodig hadden om de 18 holes te bespelen en moest de 1ste plek gedeeld worden.
1e prijs
Het team bestaande uit; Dirk-Jan Moes, Albert Timmermans, Carolien Ruis en Annegret Visser
Het team bestaande uit; Gerrit Jan Moes, Frank Lammer, Pieter Bierman en Ane Smit
3e prijs: 
Het team bestaande uit; Cees de Breed, Peter Beijnes, Edwin Zijlstra en Annette Bolhuis